Εταιρική ασφάλιση

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
«Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα».
This image for Image Layouts addon
Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού
 • Ασφάλεια Υγείας
 • Ασφάλεια Ζωής
 • Ασφάλεια Εισοδήματος λόγω ανικανότητας
 • Σύνταξη
 • Πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους
 • Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου & κατοικίας
Πρόσθετες παροχές για τον εργοδότη
 • Account Manager, ο οποίος αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση της επιχείρησης
 • Υπεύθυνο Διαχείρισης Συμβολαίου & Αποζημιώσεων
 • Ταχεία καταβολή αποζημιώσεων 
 • Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - SLA)
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβολαίων
 • Reports ανάλυσης αποζημιώσεων και κόστους
 • E-Statement αποζημίωσης
 • Έρευνα ικανοποίησης πελατών
 • Business Insurance Newsletter
Οφέλη της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού
 • φοροαπαλλαγή μέχρι 1.500€ ανά εργαζόμενο ετησίως για τα προγράμματα Ζωής & Υγείας
 • Οι εισφορές του εργοδότη εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Οι εισφορές των εργαζομένων επίσης εκπίπτουν εξολοκλήρου από την προσωπική φορολογική τους δήλωση
 • Kαλύπτει και τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε ατομικά συμβόλαια υγείας.
“ Στη χώρα μας, τα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα καταβάλλουν σε εργαζομένους αποζημιώσεις πάνω από 470 εκατομμύρια € το χρόνο».


**** δυνατότητα επέκτασης ομαδικού και σε ατομικά συμβόλαια υγείας με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο για περισσότερη προστασία
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ
This image for Image Layouts addon
Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί 

 • Τα προγράμματα Business προστατεύουν τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενό της επιχείρησής σας, με όλο το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.
 • καλύπτουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και είναι επακόλουθα μιας καλυπτόμενης ζημιάς, όπως τα έξοδα για την πυρόσβεση, για τον εντοπισμό της βλάβης ή για την αποκομιδή των ερειπίων
 • αποζημιώνουν άμεσα σε αξία καινούργιου, ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε τις ζημιές στην επιχείρηση.
Image
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
This image for Image Layouts addon
Καλύπτεται ο επιχειρηματίας ή/και ο ιδιώτης σε περίπτωση που από αμέλεια ή παράλειψη δική του ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προκαλέσουν ζημιά σε οποιονδήποτε τρίτο.


Αποζημιώνεται η χρηματική ικανοποίηση που ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτους, που θα προκληθούν σε αυτούς από την υπαιτιότητά του ή/και από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Sevastaki Insurance

Η Μαρία Σεβαστάκη έχει διακριθεί από την INTERAMERICAN ως “Diamond" Ασφαλιστική Σύμβουλος” και είναι πιστοποιημένη Financial Planner (Χρηματο-οικονομικός Σύμβουλος) από τον διεθνή Ολλανδικό όμιλο ACHMEA.

Αριθμος Μητρωου Ασφαλιστή ΕΕΑ 343441
Αριθμός ΓΕΜΗ 1209101303000
Κωδικός Ασφαλιστή 3682021

Ακολουθήστε μας

linkedin

Επικοινωνία

Διεύθυνση 1: Μ. Γερουλάνου 1, Αργυρούπολη

Διεύθυνση 2: 3ης Σεπτεμβρίου 75, Αθήνα

Τηλ: 6983908550

Email: info@maria-sevastaki.com

Χάρτες

Αθήνα

 

Αργυρούπολη