Η Μαρία Σεβαστάκη έχει διακριθεί από την INTERAMERICAN ως “Diamond Ασφαλιστική Σύμβουλος” και είναι πιστοποιημένη Financial Planner (Χρηματο-οικονομικός Σύμβουλος) από τον διεθνή Ολλανδικό όμιλο ACHMEA. Είναι μέλος της Ένωσης Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος (“Hellenic Financial Planners Association-HFPA), έχει παρακολουθήσει πληθώρα σχετικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σε όλα τα συνέδρια που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από τη Λέσχη επιτυχημένων ασφαλιστών “MillionDollars Round Table Ελλάδος (MDRT).

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με ένα χρόνο υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης/ Ολλανδία (τμήμα Διεθνούς Δικαίου) και πήρε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές αυτές και ως αριστούχος απόφοιτος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος PIERCE πήρε με υποτροφία και το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος DEREE ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΕΕΔΕ. Επιπλέον είναι κάτοχος πτυχίων τριών ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά).

Η δικηγορία την κράτησε στην ενεργή της δράση μόλις δύο χρόνια «ελευθερώνοντάς» την έτσι για τα επόμενα 15 χρόνια να περιπλανηθεί ως “συλλέκτης” εμπειριών και γνώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε διάφορους τομείς όπως το marketing, τις δημόσιες σχέσεις, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (i.e διετέλεσε διοικητικό στέλεχος στο Athens Special Olympics 2004 και ιδιοκτήτης της εταιρίας event management EVmaria κλπ). Μεγάλο ενδιαφέρον της ήταν και παραμένει ως σήμερα η ενασχόλησή της με τα κοινά και ο εθελοντισμός (παλιότερα υπήρξε Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αμαρουσίου, μέλος Ροταριανού Ομίλου και πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενώ σήμερα είναι ιδρυτικό μέλος δράσης για την “αναγέννηση γειτονιάς του κέντρου της Αθήνας”).

Το μονοπάτι της “συναντήθηκε” με την ασφαλιστική αγορά εντελώς τυχαία όταν πριν από 6 χρόνια μία σοβαρή ανατροπή στη ζωή της στάθηκε η μοιραία και ευτυχής συγκυρία να βρει επιτέλους αυτό που έψαχνε όλα αυτά τα χρόνια: το δυναμικό εκείνο εργασιακό περιβάλλον όπου μπορεί να εκφράσει τόσο την πολύπλευρη προσωπικότητά της όσο και την έντονη ανάγκη της για κοινωνική προσφορά. Σήμερα υπηρετεί τον ασφαλιστικό κλάδο με βαθιά αφοσίωση, αγάπη και επαγγελματισμό δεχόμενη ως ανταμοιβή την συνεχή ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των εκατοντάδων πελατών της. Γεννήθηκε και Ζει στην Αθήνα όλη της ζωή,  περήφανη μονογονέας του 13 χρονου Γιώργου.

Maria Sevastaki has been distinguished by INTERAMERICAN as a “Diamond Insurance Consultant” and is a certified Financial Planner by the international Dutch group ACHMEA. She is a member of the Hellenic Financial Planners Association (HFPA), she has attended numerous relevant seminars in Greece and abroad and has participated in all conferences organized in recent years in Greece by the “Million Dollars Round Table” Greece (MDRT).

She studied at the Law School of the University of Athens (EKPA) with a one-year scholarship at the University of Utrecht / Netherlands (Department of International Law) and received her professional license to practice law from the Athens Bar Association. In parallel with these studies and as an excellent graduate of the American College of Greece PIERCE she received a scholarship followed by a degree in Business Administration from the American College of Greece DEREE and then completed her postgraduate degree in Business Administration from EEDE. She also holds degrees in three foreign languages (English, French, Italian).

Law has kept her active for only two years, thus “liberating” her for the next 15 years to wander as a “collector” of experiences and knowledge, both in Greece and abroad, in various fields such as marketing, public relations, human resources management, organization of major events (ie she was an executive employee at Athens Special Olympics 2004 and the owner of the event management company EVmaria, etc.). Public issues and volunteering have been and remain at her greatest interest up to this day (ex candidate Municipal Councelor of Maroussi, member of the Rotary Club and of many Non-Governmental Organizations whereas today is a founding member of the movement “Neighborhood Renaissance at the Center of Athens”).

Her personal path “met” with the insurance market6 years ago completely by accident when a serious upheaval in her life was the fatal and happy momentum to finally find what she was looking for all these years: that dynamic work environment where she can express both her multifaceted personality as wellas her strong need for social contribution. Today shet serves the insurance industry with deep dedication, love and professionalism, accepting as a reward the constant satisfaction and trust of her hundreds of customers. She was born and still lives all of her life in Athens, Greece proud to be the single parent of 13 years-old George.

Η Μαρία Σεβαστάκη έχει διακριθεί από την INTERAMERICAN ως “Diamond Ασφαλιστική Σύμβουλος” και είναι πιστοποιημένη Financial Planner (Χρηματο-οικονομικός Σύμβουλος) από τον διεθνή Ολλανδικό όμιλο ACHMEA. Είναι μέλος της Ένωσης Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος (“Hellenic Financial Planners Association-HFPA), έχει παρακολουθήσει πληθώρα σχετικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σε όλα τα συνέδρια που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από τη Λέσχη επιτυχημένων ασφαλιστών “MillionDollars Round Table Ελλάδος (MDRT).

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με ένα χρόνο υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης/ Ολλανδία (τμήμα Διεθνούς Δικαίου) και πήρε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές αυτές και ως αριστούχος απόφοιτος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος PIERCE πήρε με υποτροφία και το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος DEREE ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΕΕΔΕ. Επιπλέον είναι κάτοχος πτυχίων τριών ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά).

Η δικηγορία την κράτησε στην ενεργή της δράση μόλις δύο χρόνια «ελευθερώνοντάς» την έτσι για τα επόμενα 15 χρόνια να περιπλανηθεί ως “συλλέκτης” εμπειριών και γνώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε διάφορους τομείς όπως το marketing, τις δημόσιες σχέσεις, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (i.e διετέλεσε διοικητικό στέλεχος στο Athens Special Olympics 2004 και ιδιοκτήτης της εταιρίας event management EVmaria κλπ). Μεγάλο ενδιαφέρον της ήταν και παραμένει ως σήμερα η ενασχόλησή της με τα κοινά και ο εθελοντισμός (παλιότερα υπήρξε Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αμαρουσίου, μέλος Ροταριανού Ομίλου και πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενώ σήμερα είναι ιδρυτικό μέλος δράσης για την “αναγέννηση γειτονιάς του κέντρου της Αθήνας”).

Το μονοπάτι της “συναντήθηκε” με την ασφαλιστική αγορά εντελώς τυχαία όταν πριν από 6 χρόνια μία σοβαρή ανατροπή στη ζωή της στάθηκε η μοιραία και ευτυχής συγκυρία να βρει επιτέλους αυτό που έψαχνε όλα αυτά τα χρόνια: το δυναμικό εκείνο εργασιακό περιβάλλον όπου μπορεί να εκφράσει τόσο την πολύπλευρη προσωπικότητά της όσο και την έντονη ανάγκη της για κοινωνική προσφορά. Σήμερα υπηρετεί τον ασφαλιστικό κλάδο με βαθιά αφοσίωση, αγάπη και επαγγελματισμό δεχόμενη ως ανταμοιβή την συνεχή ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των εκατοντάδων πελατών της. Γεννήθηκε και Ζει στην Αθήνα όλη της ζωή,  περήφανη μονογονέας του 13 χρονου Γιώργου.

Maria Sevastaki has been distinguished by INTERAMERICAN as a “Diamond Insurance Consultant” and is a certified Financial Planner by the international Dutch group ACHMEA. She is a member of the Hellenic Financial Planners Association (HFPA), she has attended numerous relevant seminars in Greece and abroad and has participated in all conferences organized in recent years in Greece by the “Million Dollars Round Table” Greece (MDRT).

She studied at the Law School of the University of Athens (EKPA) with a one-year scholarship at the University of Utrecht / Netherlands (Department of International Law) and received her professional license to practice law from the Athens Bar Association. In parallel with these studies and as an excellent graduate of the American College of Greece PIERCE she received a scholarship followed by a degree in Business Administration from the American College of Greece DEREE and then completed her postgraduate degree in Business Administration from EEDE. She also holds degrees in three foreign languages (English, French, Italian).

Law has kept her active for only two years, thus “liberating” her for the next 15 years to wander as a “collector” of experiences and knowledge, both in Greece and abroad, in various fields such as marketing, public relations, human resources management, organization of major events (ie she was an executive employee at Athens Special Olympics 2004 and the owner of the event management company EVmaria, etc.). Public issues and volunteering have been and remain at her greatest interest up to this day (ex candidate Municipal Councelor of Maroussi, member of the Rotary Club and of many Non-Governmental Organizations whereas today is a founding member of the movement “Neighborhood Renaissance at the Center of Athens”).

Her personal path “met” with the insurance market6 years ago completely by accident when a serious upheaval in her life was the fatal and happy momentum to finally find what she was looking for all these years: that dynamic work environment where she can express both her multifaceted personality as wellas her strong need for social contribution. Today shet serves the insurance industry with deep dedication, love and professionalism, accepting as a reward the constant satisfaction and trust of her hundreds of customers. She was born and still lives all of her life in Athens, Greece proud to be the single parent of 13 years-old George.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ